Akolyttinnsettelser 29. juni

På høytiden for Den hellige Peter og Paulus, den 29. juni kl. 18 i St. Olav domkirke i Oslo, vil biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. innsette Georg Aker, Sindre Bostad og Lars Jul Hansen som akolytter. Dette er et ledd i forberedelsen til ordinasjonene til  diakonatet senhøsten 2011.

De tre er de første kandidatene som planlegges ordinert i en fornyet satsning på det permanente diakonat i bispedømmet.

Sindre Bostad og Lars Jul Hansen ble innsatt som lektorer i St. Olav domkirke den 6. januar, mens Georg Aker ble innsatt som lektor i St. Frans kirke i Larvik  den 18. juni.