Amerikanske anglikanere blir katolikker

Det første amerikanske ordinariat som et resultat av pave Benedikts apostoliske konstitusjon Anglicanorum Coetibus er snart en virkelighet. Menigheten St. Lukes i Bladensburg, Maryland - tilhørende den episkopale kirke - er foreløpig sist i rekken av menigheter som har takket ja til å bli del av et nytt ordinariat.

I følge menighetens ledere er ikke de klassiske stridsspørsmål om kvinnelige og homofile prester hovedårsaken til beslutningen, men snarere muligheten til å komme under en klar og tydelig kirkelig autoritet under pave Benedikts ledelse.

Se også: Hva betyr den nye apostoliske konstitusjon i praksis?

I en uttalelse på menighetens nettsted heter det at menigheten "ser frem til å feire messen i den anglikanske tradisjon, mens vi samtidig er i full kommunion med Peters hellige stol".

- I den episkopale kirke sier en biskop ett sted en ting, mens et annet sted sier en annen noe annet. Det er hovedproblemet. Hver biskop har sitt eget rike, sier Patrick Delaney, en legmann i menigheten til Washington Post

Delaneys uttalelser om at avgjørelsen "føles fantastisk" og kjennes som at man nå "retter opp 500 års historie", bekrefter den positive stemningen som råder både i det engelske og det kommende amerikanske ordinariat. Dette er ikke en form for forsinket opprør, men et bevisst valg preget av takknemlighet og optimisme på vegne av fremtiden.

Det er kardinal Donald Wuerl, erkebiskop av Washington, som er Kirkens hovedansvarlig i arbeidet med opprettelsen.

I England vokser samtidig det ferske ordinariatet Our Lady of Walshingham, hvor rundt 50 tidligere anglikanske prester ventes å presteordineres til Den katolske kirke i løpet av kort tid.