St. Sunniva skole søker dyktig spesialpedagog

StSunniva.gifSt.Sunniva skole i Oslo er en kristen katolsk grunnskole som drives etter privatskoleloven og egne statutter. Skolen ligger midt i Oslo sentrum og har 540 elever, fordelt på to klasserekker. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø hvor over 40 ulike språk er representert. Skolen har sin egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene.

Spesialpedagog på barnetrinnet

Det finnes et ledig vikariat for skoleåret 2011-2012 for en spesialpedagog ved vår skole. Det er først og fremst behov for en lærer til barnetrinnet. Du vil inngå i et lærerteam, og vil kunne samarbeide tett med sosialpedagogisk seksjon. Vikariatet kan bli forlenget, eventuelt omgjort til fast stilling.

Vi søker en lærer med godkjent pedagogisk utdannelse og formell faglig kompetanse med videreutdanning innen spesialpedagogikk. Du vil kunne jobbe med enkeltelever og mindre grupper og også være sammen med elever med behov for tilrettelegging i klassen. Det er også ønskelig at du er med på å bygge opp den spesialpedagogiske kompetansen ved skolen. Lærer som blir ansatt, må regne med å påta seg kontaktlæreransvar.

Vi ønsker at du har disse egenskapene:

Positiv, tar initiativ, opptatt av å gi barn medmenneskelige verdier i tillegg til faglig kunnskap, trives med barn og ungdom og liker å samarbeide med kollegaer.

Vi tilbyr:

En arbeidsplass med historisk sus i veggene og lange tradisjoner. Et godt faglig miljø med gode strukturer for oppfølging. Et positivt, stabilt og samarbeidsvillig kollegium og et godt arbeidsmiljø hvor vi ønsker å ta vare på hverandre. En godt organisert skole med spennende framtidsplaner.

Vi søker en lærer med godkjent pedagogisk utdannelse og formell faglig kompetanse med videreutdanning innen spesialpedagogikk. Du vil kunne jobbe med enkeltelever og mindre grupper og også være sammen med elever med behov for tilrettelegging i klassen. Det er også ønskelig at du er med på å bygge opp den spesialpedagogiske kompetansen ved skolen. Lærer som blir ansatt, må regne med å påta seg kontaktlæreransvar. Forøvrig følges de samme lønns- og ansettelsesbetingelser som i Osloskolen og medlemskap i Statens Pensjonskasse. Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Birgitte Moltubakk, tlf 23 29 25 00.

Søknad med CV sendes til St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no snarest og senest innen 14. juni 2011.

av Mats Tande publisert 01.06.2011, sist endret 01.06.2011 - 14:50