Nytt nummer av St. Olav kirkeblad

St. Olav - katolsk kirkeblad 2011-3.jpgSt. Olav katolske kirkeblad, nr. 3 2011, er i disse dager på vei hjem til landets katolske husstander. I dette nummeret kan du blant annet lese:

- Johannes Paul II - Et egentlig liv, et liv i hellighet. P. Olav Müllers preken i anledning saligkåringen av Johannes Paul II.

- Ingen vei tilbake. Et intervju med br. Thomas Hole, som nylig avla sine evige løfter som fransiskaner.

- Katolsk motstand på 1600-tallet. Del 2 av Henning Laugeruds artikkel om reformasjonen i Norge.

- Olavsarven - kraft eller klisjé. Av p. Arnfinn Haram OP.

- Dette er vårt bønnesvar om kall. Om de seks nyankomne vietnamesiske søstrene av det Hellige Kors ved Marias Minde, Bergen.

Som vanlig kan bladet også leses på nett, eller lastes ned i pdf, mobi og epub-format til lesebrett og smarttelefoner.

God lesning!