St. Magnus menighet søker sekretær

St. Magnus katolske menighet på Lillestrøm søker sekretær. Søknad kan sendes til St. Magnus menighet, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm innen 15. juli.

 

Lillestrøm.katolsk.no/HHØ