Helene Lund ansatt i prosjektstilling i OKB

foto2.jpgOslo katolske bispedømme har ansatt Helene Lund i en 40 % prosjektstilling knyttet til utdanningsspørsmål i OKB. Stillingen har en varighet på et halvt år fra 1. august og innebærer blant annet å være sekretær for Akademisk studieråd og Kommisjonen for det permanente diakonat i bispedømmet. Helene er doktor i teologi med avhandling om et økumenisk tema, og medlem av bispedømmets økumeniske kommisjon. Hun har tidligere blant annet vært vikar for biskopens sekretær.

Bakgrunnen for stillingen er ikke minst bispedømmets nysatsning på permanente diakoner og behovet for å sy sammen og organisere et både faglig godt og fleksibelt undervisningsopplegg for kandidatene til denne tjenesten.

Les også om diakonatet og diakonsatsningen i St. Olav kirkeblad.