Katolsk Akademi om bibeloversettelse

Lørdag 22. oktober kl. 11.00–15.00

Hellig tekst – oversatt tekst

Etter 12 års arbeid presenterer Bibelselskapet sin nye bibeloversettelse 19.-22. oktober 2011. Som et ledd i markeringen arrangerer Katolsk Akademi, i samarbeid med Bibelselskapet, et seminar om Bibel 2011.

  • Hellig tekst: Bibel 2011 og prosessen bak den nye bibeloversettelsen.
  • Hva betyr det at Bibelen er en hellig tekst og samtidig en oversatt tekst?
  • Hva har vært målsettingen for arbeidet med Bibelselskapets nye bibeloversettelse?
  • Hva skjer med troen, tanken og tilbedelsen i møte med en ny bibeloversettelse?

Innledere: Dr. teol. og studiedekan ved Menighetsfakultetet Øystein Lund; Hans-Olav Mørk, bibeloversetter, Bibelselskapet.

  • Oversatt tekst: i bibeloversettelsen verksted.

Hvilke kildetekster oversettes Bibelen fra? Hvilke verktøy har bibeloversetteren tilgjengelig? Hva slags kompetanse er nødvendig når Bibelen skal oversettes?

Seminardeltakerne inviteres til å “prøveoversette” en bibeltekst, samtidig som det redegjøres kort for oversettelsesprosessens stadier og ingredienser.

I verkstedet: Lyriker og professor Jan-Erik Rekdal og bibeloversetter Hans-Olav Mørk.

Panelsamtale.

Katolsk Akademi i Oslo katolske bispedømme ble etablert i desember 2009 og skal sette problemstillinger innen teologi, filosofi, kultur og samfunn på dagsorden. Seminarene skal være en møteplass og arena hvor meninger og tanker kan luftes og løftes frem. Fra høsten 2010 utvidet Katolsk Akademi virksomheten med retretter. 

Alle seminarer og retretter finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

Påmelding: akademi@katolsk .no

Pris: retrett kr 100,-; seminar kr 50,-