Lillestrøm: ”Gamle Magnus” rehabiliteres

Da St. Magnus menighet på Lillestrøm fikk ny kirke i 1988, ble ikke den gamle kirken fra 1957 ”arbeidsledig”.

I ”Gamle Magnus” finnes også to mindre saler, stue og kontorer. Lokalene har lidd under høyt fuktnivå grunnet lekkasjer i taket. I høst blir taket rehabilitert og vinduer skiftet. Dessuten blir det innredet et nytt kjøkken.

Mye arbeid er blitt gjort av FAG – frivillig arbeidsgruppe – deres innsats har spart menigheten for betydelige beløp. Eksterne fagfolk har naturligvis også vært i sving, og regningen for menigheten kommer på ca 575 000.

lillestrom.katolsk.no/St. Magnus menighetsblad/Heidi H. Øyma
Foto: Jozsef Sandor 

Takrehabiitering Lillestrøm
Arbeidet begynte i september,
taket var ferdig rehabilitert medio oktober.
Vinduutskiftning Lillestrøm
Skifting av vinduene pågår
i skrivende stund fremdeles.
Dugnadsgruppen på Lillestrøm i aksjon
FAG i aksjon
på kjøkkenet.