Pavens bok "Jesus fra Nasaret II" foreligger på norsk

Joseph Ratzinger/pave Benedikt XVI:
"Jesus fra Nasaret II - fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen"

Avenir forlag 2011
Oversatt av sr. Anne Bente Hadland OP
Kr 378
182 sider
Innbundet


I dette andre bindet av "Jesus fra Nasaret" drøfter paven den mest dramatiske uken i Jesu liv - fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. Her møter vi de lange linjer i frelseshistorien og de fascinerende detaljer som åpner opp for nye og rike perspektiver ved Jesu liv og virke. En sterkt personlig og samtidig faglig godt forankret fremstilling, skrevet av vår tids fremste kristne leder.

Sagt om bind I:

"Boken presenterer oss for et klassisk Jesusbilde hvor paven deler med seg av et vell av kunnskap, et helt liv med studier og forskning, bønn og meditasjon over Skriften. Og hensikten? Å gjøre det som er Peters oppdrag: å styrke sine brødre og søstre i troen."

Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme

"Jeg har hatt glede og utbytte av å lese Pavens bok om Jesus. Han er i god samtale med nyere forskning om den historiske Jesus og er opptatt av Mannen fra Nasaret i hans jødiske omgivelser. Samtidig lodder han dypere, inn til hjertet i vår tro på og bekjennelse av Jesus som Herre og Messias."

Ole Christian Kvarme, biskop i Oslo

BESTILL BOKEN FRA ST. OLAV BOKHANDEL!

Kilde: Avenir forlag