Presteskapet i OKB samlet på Mariaholm

Prestene samlet på Mariaholm

Presteskapet i Oslo katolske bispedømme var dagene 3.-6. oktober samlet på Mariaholm skolesenter til sitt årlige møte. I år var over 45 av bispedømmets prester til stede sammen med biskop Eidsvig.

Siden fjorårets møte har presteskapet i bispedømmet blitt forsterket med 11 nye prester, hvorav en som vikar. For mange var det derfor også en anledning til å bli kjent med nye medbrødre. De nyankomne prestene utfører hovedsakelig sin tjeneste i de nasjonale gruppene.

I de senere år har en dag av prestemøtet blitt avsatt til faglig fordypelse. I år var det stipendiat Ståle Johannes Kristiansen fra Bergen som ga tre forelesninger over temaer knyttet til kirkefedrene.

I tillegg ble det satt fokus på helse, miljø og sikkerhet i menighetene ved Stine Nordgren Johannesen fra advokatfirmaet Ræder, som veiledet prestene gjennom et såkalt HMS-kurs.

Pedro Barrera, leirsjef for Norges Unge Katolikkers gruppe til Verdensungdomsdagene i Spania, var også invitert for å dele sine opplevelser med prestene.

Prestskapet får hvert år en orientering fra biskopen, kalt rikets tilstand, hvor han redegjør for de viktigste tingene som har skjedd i bispedømmet det siste året. Presterådets arbeid fra sist år gjennomgås, og det gis en orientering om de viktigste sakene som diskuteres i Pastoralrådet.

– p. Pål Bratbak