Sr. Anne Elizabeth fra Tautra med andaktsbok for advent og jul

Når lyset stråler frem Sweet, sr. Anne Elizabeth:
NÅR LYSET STRÅLER FREM - advent og jul med Salmene
St. Olav forlag
2011
ISBN: 978-82-7024-251-1
Format: Heftet
Sider: 176
Pris: kr 198    KJØP!


Refleksjonene i denne andaktsboken for advents- og juletiden er basert på dagens responsoriumsalme, slik de er angitt i Den katolske kirkes lektionarium.

Å lese og be Salmene kan gi oss et nytt perspektiv på omstendigheter og begivenheter i livene våre. Salmenes ord er Guds ord til oss – ord Gud har gitt oss for at vi skal kunne bruke dem som egne bønner.

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti” heter det i Salme 119,105. Når vi leser og ber Skriftene, bør vi gjøre denne salmistens akklamasjon til vår egen!

Hvordan gjør vi Salmene til våre egne? De blir våre bønner idet vi bruker dem i bønn.

Bokens bibelsitater er hentet fra Bibelselskapets nye oversettelse av oktober 2011.

BLA I BOKEN!

Sr. Anne Elizabeth Sweet er cisterciensernonne ved Tautra Mariakloster i Trøndelag. Hun har doktorgrad i bibelteologi fra University of Notre Dame og har de siste 30 årene publisert en mengde tekster om Bibel og liturgi, blant annet for en lærebokserie i USA. Sr. Anne Elizabeth skriver også en ukentlig bibelrefleksjon for nettstedet www.klosterliv-monasticlife.org.

Tautra Mariakloster består i skrivende stund av ni søstre: en norsk, seks amerikanere (hvorav to er blitt norske statsborgere), en nederlandsk og en kinesisk. Nonnenes hovedfokus er lovprisningen av Gud i tidebønnene syv ganger daglig. Hver dag settes det også av tid til personlig bønn og åndelig lesning. Økonomisk forsørger søstrene seg selv gjennom manuelt arbeid (såpe- og kremproduksjon) og gjestevirksomhet (retrett). Klosteret ønsker velkommen alle som ønsker å tilbringe tid med søstrene i bønn og retrett, voluntører (fra en måned til ett år) og permanente medlemmer av kommuniteten (katolske kvinner mellom 24 og 35 år).

Les mer om klosteret på www.tautra.no.

Fra www.stolavforlag.no