Benedikt XVI om Bønneuken for kristen enhet

Pave Benedikt snakket om viktigheten av Bønneuken for kristen enhet under onsdagens generalaudiens. Bønneuken startet onsdag 18. januar og varer til 25. januar. I Oslo markeres den med blant annet økumenisk vesper i St. Dominikus kirke samt økumenisk gudstjeneste på Lunden kloster.

Torsdag 19. januar møtte Benedikt – tradisjonen tro – representanter fra Den lutherske kirke i Finland, i anledning minnedagen for Den hellige Henrik av Finland. Med på audiensen var også den katolske biskopen av Helsinki, Teemu Sippo SCJ.

I sin tale til delegasjonen sa paven at "etiske spørsmål har blitt et av områdene som skiller kristne, spesielt med tanke på den korrekte forståelse av den menneskelige natur og dets verdighet." Benedikt presiserte nødvendigheten av en kristen konsensus på dette området, for med dette å kunne "hjelpe samfunnet og politikere med å foreta kloke og rettferdige beslutninger i saker vedrørende menneskelivet, familien og seksualiteten".