Bønn for kall 5. januar

Torsdag, 5. januar er den første torsdagen i måneden. I hele Oslo katolske bispedømme bes på denne dagen om kall til ordenslivet og presteskapet. Det feires kallsmesse i St. Olav domkirke klokken 18.

Velkommen!

 Oversikt over alle kallstorsdager 2012 finnes her.