Fredningen av St. Hallvard kirke og kloster markeres med pontifikalmesse

St. Hallvard kirke
Foto: Wikimedia Commons

Høsten 2011 ble kirkebygget og det gamle klosteret fredet av riksantikvaren. Dette markeres søndag 29. januar ved en pontifikalmesse.

Messen feires ved biskop Bernt Eidsvig og menighetens prester.

Arkitekt Kjell Lund, riksantikvar og byantikvar, vil være tilstede.

Fra søndagsbladet i St. Hallvard menighet