Invitasjon til temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser

nullOslo katolske bispedømme inviterer til temasamling: ”Det skjer ikke i vår menighet: Temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser.”

Målgruppe: alle barne-, ungdoms- og voksenledere, prester, menighetsråd, lærere og andre frivillige og ansatte i menighetene i Oslo katolske bispedømme

Seksuelle krenkelser og overgrep i kirkelige kretser har rystet verden. Oslo katolske bispedømme ønsker å møte fremtiden med tiltak som kan bidra både til å forebygge overgrep og hjelpe dem som er rammet. I den forbindelse har bispedømmet opprettet et ressursteam som vil arrangere regionale temadager. Man melder seg på det stedet og den tiden som passer best. Kursopplegget er utarbeidet av Tormod Kleiven, som er spesialist på feltet, og er tilpasset Den katolske kirke. 

Kursholdere: p. Sigurd Markussen, psykolog Huan Nguyen, jurist Rønnaug Aaberg Andresen og sr. Ane-Elisabet Røer, medarbeider i Tribunalet.

 Tidspunkter og steder våren 2012

Lørdag 25. februar, klokken 10.00–16.00 i Bergen
Lørdag 31. mars 10.00-16.00 i Larvik

Høsten 2012

Oslo:  15. september i Mariagården, Akersveien 16
Trondheim (tentativ dato i oktober)

Temadagene er gratis og har et begrenset antall plasser. Påmelding til okb@katolsk.no / 23 21 95 08 innen 10. februar 2012 for seminaret i Bergen, 15. mars 2012 for seminar i Larvik og 14 dager før hvert av høstens seminarer.