Jessheim: Utnevnelse av ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Gudmund

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 23. desember utnevnt Joel AsprionAneta Hermansen, Maria Teresa Mutuc Strømmen og Ta Hoang Vy til ekstraordinære kommunionsutdelere for St. Gudmund menighet på Jessheim. Utnevnelsen gjelder for tre år fra utnevnelsesdatoen.