Katolsk Akademi våren 2012

KATOLSK AKADEMI
VÅREN 2012

E-post akademi@katolsk.no

Postadresse: Akersveien 5, 0177 OsloLørdag 11. februar kl. 11.00‒15.00

(Sted: Mariagården)

Professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt, Bergen:

«Bildets plass i de ortodokse kirker – skiller den seg fra Den katolske kirkes?»


Lørdag 3. mars kl. 11.00‒13.00
(Sted: Mariagården)

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.:

«Kirken i Norge – i spenning mellom fortid og fremtid.»


Fredag 16. mars kl. 17.00‒21.00 - FASTERETRETT

(Sted: Menighetssalen)

«Jeg vil bryte opp og gå til min far» (Luk 15,18) –

og han skal ta imot oss med medfølelse og kjærlighet.

Legkarmelitt og lyriker Anne Samuelsen, cand.polit.

Anne Samuelsen har utgitt to lyrikkbøker og oversatt biografien om Elisabeth av Treenigheten. Hun er aktiv i St. Paul menighet i Bergen, blant annet med konfirmasjonskatekese.

Begrenset deltagerantall.

Foredrag, sang, stillhet; kveldsmåltid i stillhet.


Lørdag 12. mai kl. 11.00‒15.00
(Sted: Menighetssalen)

Klassisk filolog og doktorgradstudent Karl Johan Skeidsvoll:

«De kappadokiske fedre i fremveksten av en kristen kultur.»

Skeidsvoll er klassisk filolog (gresk) og holder på med en doktorgradsavhandling om den hellige Gregorios av Nazianz. Han tilhører St. Olav katolske menighet i Oslo.

VELKOMMEN!

Påmelding til: akademi@katolsk.no