Nord-Norge: To nye tyskstøttede oppgraderingsprosjekter


Bispegården i Tromsø er en historisk trebygning plassert på Stortorvet.
Foto: Wikimedia Commons

Diaspora-kommisariat der Deutschen Bischöfe/Diasporahilfe der Priester besluttet 31. oktober å støtte to nærmere angitt prosjekter i Tromsø stift.

Det innebærer at stiftet etablerer følgende prosjekter for 2012:

Utvidelse av boflate i prestegården, Mosjøen (fra Diasporakommisariat: EURO 24.000 = NOK 185.768; tillegg fra stiftet: kr 12.232. Dette forutsetter at totalkostnadene blir på minst kr 220.000, derav en egenandel på minst kr 22.000. Gjennomføringsansvar: Den Hl. Ånds menighet, Mosjøen.

Renovering av gulv og sanitæranlegg i bispegården, Tromsø (fra Diasporakommisariatet: EURO 150.000 + EURO 20.000 = NOK 1.315.855.). Dette forutsetter at totalkostnadene blir minst kr 1.627.533, derav en egenandel på minst kr 311.678. Gjennomføringsansvar: Tromsø stift.

 Kirkelige kunngjøringer for Tromsø Stift nr 7/2011