Ny prefekt for troslærekongregasjonen i april?

Vatikanet 23.1.2012 (KI/La Stampa) – Tirsdag den 24. januar starter Troslærekongregasjonen i Vatikanet sitt plenumsmøte, som blant annet skal diskutere svaret fra SSPX på Vatikanets betingelser for forsoning med denne gruppen. Alle Vatikanobservatører har forventet at navnet på kardinal Levadas etterfølger som prefekt ville offentliggjøres like etter dette møtet, men det ser nå ut til at avgjørelsen er utsatt til april, om ikke enda lenger. Pave Benedikt XVI vil åpenbart ta den tid han trenger på å ta den endelige avgjørelsen og omhyggelig undersøke alle aktuelle muligheter.

Kardinal Levada har siden 2005 vært prefekt for Kirkens doktrinære kongregasjon, som tidligere ble kalt la Suprema (den øverste kongregasjon). Dette var den første stillingen paven besatte, siden det jo hadde vært hans eget tidligere verv. Levada fylte 75 år den 15. juni 2011 og skal ha helseproblemer.

Det skal være tre kandidater som vurderes til den svært viktige posten som «ortodoksiens forsvarer». Den tyske biskop Müller og den franske kardinal Ricard regnes som potensielle favoritter, men en engelskmanns navn skal også være vurdert.

Den 64-årige biskopen av Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, skal altså være en av favorittene. Han er allerede medlem av Troslærekongregasjonen, og som teolog vurderes han svært høyt av pave Benedikt XVI, som uventet kalte ham til Roma nylig for å diskutere hans fremtidige kall til den romerske kurien. Skulle han ikke nå opp som prefekt for Troslærekongregasjonen, vurderes han som en mulig ny arkivar og bibliotekar i Den hellige romerske kirken etter kardinal Raffaele Farina (78).

En annen kandidat som vurderes, er den 67-årige erkebiskopen av Bordeaux, Jean-Pierre Bernard Ricard, som også er medlem av kongregasjonen. Begge disse er residerende biskoper, men de er godt kjent med hvordan kongregasjonen fungerer. I tillegg til disse to kandidatene vurderer paven også muligheten av å velge en engelsktalende prefekt som ville fortsette tradisjonen etter amerikaneren Levada.

Det finnes en engelsktalende funksjonær i den romerske kurien som også har arbeidet i Troslærekongregasjonen, nemlig sekretæren i Liturgikongregasjonen, den amerikanske erkebiskopen Joseph Augustine Di Noia. Denne 68-årige dominikaneren var undersekretær i Troslærekongregasjonen mellom 2002 og 2009, altså tre år mens Joseph Ratzinger var prefekt. Men trolig vil ulike muligheter bli vurdert når man evaluerer potentielle kandidater fra engelsktalende land. Kardinal Angelo Amato, nå prefekt for Helligkåringskongregasjonen, men tidligere sekretær for Troslærekongregasjonen, ville normalt vært en potensiell kandidat, men han fyller 74 år i juni og har derfor ingen sjanse til å bli valgt.

Kilde: vaticaninsider.lastampa.it (Andrea Tornielli)   KI – Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)