Økumenisk gudstjeneste i Lunden kloster

”Vi skal alle bli forvandlet ved seieren i Jesus Kristus, vår Herre …” (1 Kor 15,51-58).

Onsdag 25. januar kl. 19.00, under Bønneuken for kristen enhet, feires det økumenisk gudstjeneste på Lunden kloster, i samarbeid med Tonsen menighet. Preken ved Revd. Canon Janet Heil, St. Edmund's kirke i Oslo.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og underholdning.

I år er det 40 år siden – 24. januar 1972 – at den første økumeniske gudstjeneste ble arrangert i klosterets kapell under Bønneuken for kristen enhet. Den gang var det biskop Alex Johnson, bror til Lundens søster Ida Sunniva Johnson, som holdt preken.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Vennlig hilsen dominikanerinnene ved Lunden kloster