Velkommen til feiring av ordenslivets dag

I 1997 utropte pave Johannes Paul II 2. februar, festen for Herrens fremstilling i tempelet ("Maria lysmesse"), som ORDENSLIVETS DAG. Hensikten med dette er å gi alle ordensfolk mulighet til i fellesskap å fornye sine løfter, men også i hele menighetens midte å rette fokus mot denne formen for kristenliv som er og har vært en så viktig del av Kirkens liv til alle tider.

Oslo katolske bispedømme feirer ordenslivets dag med pontifikal festmesse i St. Olav domkirke kl 18.00. Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

VELKOMMEN TIL FEIRING AV DET GUDVIEDE LIV!