Fastemandat for Tromsø stift 2012

1.  Fastetiden er en tid for intens bønn, faste og omsorg for dem som er i nød. Den gir alle kristne en anledning til å forberede seg til påsken gjennom en alvorlig granskning av sine liv, med en spesiell oppmerksomhet på Guds ord, som opplyser det daglige liv for alle som tror.

2.  For at vi alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter Kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom.

3.  Kirkeloven foreskriver at askeonsdag (i år 22. februar) og langfredag (i år 6. april) skal overholdes som faste- og abstinensdager for hele Kirken. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på kjøtt eller annen form for mat. 

4. Hver fredag året gjennom er botsdag. Likeledes er tiden fra askeonsdag til påsken botstid. Unntak gjelder når det inntreffer søndag eller høytid. En vanlig form for fredagsbot er å avstå fra å spise kjøtt. Alternativt kan fredagsboten ellers gjennomføres ved annen form for faste, f.eks. ved å gi mer oppmerksomhet enn ellers til familien, fattige, syke, gamle eller ensomme eller ved å delta i felles bønn, den hellige Messe, sakramentstilbedelse, korsveisandakt eller lignende. Bidrag til Caritas’ fasteaksjon anbefales spesielt i denne tiden.

5.  Abstinensloven påligger den som har fylt 14 år. Fasteloven binder den som er myndig inntil fylte 60 år. Sykdom og andre spesielle omstendigheter kan gi unntak fra disse lover.

 

Tromsø, 11. februar 2011

+Berislav Grgić

biskop-prelat av Tromsø

 

Fastemandatet skal leses ved alle messer søndag 19. februar 2012 (siste søndag før fasten) eller deretter.