Informasjonsmøter om St. Paul gymnas 8. og 12. februar

 

Det blir åpne informasjonsmøter om gymnaset i auditoriet på St. Paul skole, Christiesgt. 16,  onsdag 8. februar klokken 19.00 og søndag 12. februar klokken 12.30 (etter messen). Her vil foreldre og elever kunne få informasjon om St. Paul gymnas, søknadsprosedyrer, fagtilbud, lokalitet etc.

Alle interesserte er velkommen!