Kristiansand: Full fart i byggeprosjektet i St. Ansgar

Fra St. Olav - katolsk kirkeblad/1-2012. Av Tore Heidenreich, leder av menighetsrådet
Foto: p. Arne Marco Kirsebom SS.CC

Endelig skjer det noe, vil nok mange si i St. Ansgar i Kristiansand. Etter flere år med planlegging og diskusjon av ulike løsninger, er nå arbeidene i god gjenge. 

Planene begynte allerede under sogneprest Heinz-Josef Cartrein SS.CC., og nå i slutten av november startet arbeidene med Frode Eikenes som sogneprest.

En fordel med lang tid til planlegging har vært at det har bygget seg opp midler til å løse deler av finansieringen. Prosjektet, som omfatter nytt menighetssenter samt ny og større kirke, har i utgangspunktet en kostnadsramme på 18,6 millioner. Menigheten i Kristiansand har i likhet med alle menigheter i bispedømmet hatt en solid vekst de siste årene, og allerede før jul ble medlem nummer 3000 registrert. Plassproblemene har lenge vært store – ikke rart når vi vet at kirkerommet kun har 120 sitteplasser.

Arkitekt Jæger har tegnet et kirkelokale som har plass til mer enn 300 personer. Dette muliggjøres ved at hele kirkerommet snus og veggen til det som i dag er menighetslokale rives, slik at også det blir en del av kirkerommet. En annen konsekvens er at presteleiligheten i kirkebyggets andre etasje nå også blir en del av selve kirken. Men før kirken skal ombygges, er vi godt i gang med naboeiendommen – det som lokalt kalles for KIGA (KirkeGaten).

Historisk bygg

KIGA eksteriøsbildeMens den nåværende kirken stod ferdig i 1981, er KIGA historisk mye eldre, ja så gammel at rivning ikke var noe alternativ, og heller ikke tillatt. KIGA ble bygd i 1895, og her har menigheten tidligere hatt både kapell, prestebolig, skole og menighetslokaler. Senere var bygningen en periode utleid til Kristiansand kommune, som blant annet hadde sin legevakt i lokalene. Fram til august 2010 har også vår vaktmester hatt leilighet her, og vi har hatt leiligheter for prestene og undervisningsrom til katekese i bygget. I kjelleren hadde også menigheten en tid sitt eget trykkeri.

 KIGA ligger vegg i vegg med det hospital som St. Josephsøstrene i sin tid drev, og som ble solgt til Kristiansand kommune. Kommunen har drevet dette som et omsorgssenter for eldre, men dette skal nå selges. Hvem vet, det er røster i menigheten som tenker på skole, men til det trengs penger, mange penger …

Det som er sikkert, er at KIGA nå blir vårt nye menighetssenter. Arbeidet startet her i slutten av november, og senteret vilKIGA inne ribbet romme ny og større menighetssal med tidsriktig kjøkken, kontorer for prester og sekretær, presteleiligheter og ikke minst undervisningsrom i toppetasjen der det hittil bare har vært loft. Kontrakten med den lokale entreprenøren sier at KIGA skal stå ferdig i mai, dagbøter vil påløpe dersom ikke entreprenøren er ferdig til rett tid. Vi håper å kunne starte ombyggingen av kirken noe før KIGA er ferdig. Menighetssalen og presteleilighetene må være klar til bruk før vi starter med kirken. Det er blant annet forutsatt at messene skal kunne feires i menighetssalen.

Finansiering og fremdrift

KIGA er den delen av prosjektet som er mest kostbar. Av hensyn til byggets alder kan vi ikke gjøre endringer med den ytre fasaden. Men vi kommer til å sette i stand fasaden ved blant annet å utbedre de skader som har vært, en del stein må skiftes ut, og vinduene vil bli tilbakeført til sin opprinnelige stil. Etter indre rivning stod bare skallet igjen, og det viste seg også at det var betydelige sopp- og råteskader i treverket. Dette har gjort at det er besluttet å satse på betong mellom etasjene, noe som fordyrer prosjektet med en snau million. 

Kanskje sparer vi på andre områder, blant annet sprinkleranlegg, men vi må nok totalt sett regne med en merkostnad før vi er i mål. Så vi i St. Ansgar er takknemlig for all den drahjelp vi kan få når det gjelder finansiering. Vi er takknemlig for hva Oslo katolske bispedømme har bidratt med, 100.000 euro fra Diasporakommisariat i Tyskland til presteleilighetene og ikke minst for den støtten manKIGA inne ribbet 2ge medlemmer i St. Ansgar yter gjennom så vel faste- som engangsbidrag. I øyeblikket bidrar medlemmene med nær 45.000 kroner i måneden i faste gaver. En ekstra gulrot har vi fått i år fra OKB, som bidrar med samme beløp som vi klarer å tegne i nye avtaler blant medlemmene, dog begrenset opp til 500.000. Klarer vi å få inn det beløpet, har vi den millionen vi trenger for å dekke inn sopp-og råte-merkostnaden! Bispedømmets eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy har også vært svært behjelpelig som rådgiver i prosessen.

Justeringer vil der alltid bli under marsjen, vi har blant utvidet kjøkkenet, etablert toalett i loftsetasjen og andre endringer, som nok endrer noe ved kostnadsbildet. 

Så langt har vi ikke fått noen signaler om at fremdriften sprekker, så vi er optimister og håper at menighetssenteret står ferdig som planlagt og selve kirken kanskje litt utpå høsten. Entreprenøren har antydet en byggetid på selve kirken til ca fire måneder, uten at endelig kontrakt her er inngått.

88 år og igjen sentral i et byggeprosjekt i St. Ansgar

Vår arkitekt Thomas Jæger har vært delaktig i det som har vært av byggeprosjekter i St. Ansgar i Kristiansand de siste 50 år. Thomas innvandret fra Ungarn i 1956, og han ble raskt en sentral skikkelse i menigheten. Han var også leder av Menighetsrådet en periode.

I perioden 1979–1981 var han primus motor og arkitekt for det kirkebygget vi har i dag. Dette ble innviet 17.oktober 1981. Den gang var det Norbert Haunschild som var sogneprest. Menighetens engasjerte byggeleder var da Jens Skov-Skov, og han er også med på laget nå. Så det er en rutinert duo vi har til å gjennomføre prosjektet, begge er viktige som bindeledd mellom byggekomiteen og entreprenøren.

Thomas arbeidet en lang periode i Kristiansand kommune, og han var byplansjef da han gikk av for aldersgrensen i 1994. 18 år senere driver han fremdeles sin egen privatpraksis i Vennesla, hvor han også er bosatt.