Larvik: Ledige plasser på temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser

null

Oslo katolske bispedømme inviterer til regionale temasamlinger: ”Det skjer ikke i vår menighet: Temadag om makt, ansvar, tillit og seksuelle krenkelser.” Første temasamling har vært avholdt i Bergen. Neste mulighet til å delta er i Larvik 31. mars. Her er det fremdeles ledige plasser, og temadagen er åpen for alle interesserte.

Målgruppe: alle barne-, ungdoms- og voksenledere, prester, menighetsråd, lærere og andre frivillige og ansatte i menighetene i Oslo katolske bispedømme

Seksuelle krenkelser og overgrep i kirkelige kretser har rystet verden. Oslo katolske bispedømme ønsker å møte fremtiden med tiltak som kan bidra både til å forebygge overgrep og hjelpe dem som er rammet. I den forbindelse har bispedømmet opprettet et ressursteam som vil arrangere regionale temadager. Man melder seg på det stedet og den tiden som passer best. Kursopplegget er utarbeidet av Tormod Kleiven, som er spesialist på feltet, og er tilpasset Den katolske kirke. 

Kursholdere: p. Sigurd Markussen, psykolog Huan Nguyen, jurist Rønnaug Aaberg Andresen og sr. Ane-Elisabet Røer, medarbeider i Tribunalet.

Resterende dag våren 2012

Lørdag 31. mars 10.00-16.00 i menighetssalen i St. Frans kirke, Larvik

Planlagte dager høsten 2012/våren 2013

Oslo:  15. september i Mariagården, Akersveien 16
Trondheim (tentativ dato i januar 2013)

Temadagene er gratis og har et begrenset antall plasser. Påmelding til okb@katolsk.no / 23 21 95 08 innen  27. mars 2012 for seminar i Larvik og 14 dager før hvert av høstens seminarer.