Evangeliseringsukene starter opp igjen

I anledning Troens år starter evangeliseringsukene i Oslo katolske bispedømme opp igjen. Menigheter som er interessert i å få besøk, kan kontakte sr. Anne Bente Hadland.

Temaet er: "For at verden skal tro" (Joh 17,21)

Det blir holdt fire foredrag: "Døpt til tro", "Abraham trodde - troens fedre og mødre", "Enhver blir salig i sin tro?" og "Jeg trodde, derfor talte jeg (Salme 116,10) - om trosformidling i familien og samfunnet".

I tillegg blir det messefeiring, forkynnelse, forbønn, skriftemål, samtaler og sosialt fellesskap.

Allerede fastsatt:

Høsten 2012:  Larvik 27.-30. september og Tønsberg 8-11. november

Vinteren/våren 2013: St. Olav, Oslo 24-27. januar og Lillehammer 14-17. mars.