Knut Andreas Lid ansatt i Caritas Norge

Knut Andreas LidFra februar 2012 er Knut Andreas Lid, født 12. mars 1978, ansatt som rådgiver i Caritas Norge, hvor han skal jobbe med programmer og prosjekter i Latin-Amerika. Knut er statsviter med fordypning i Latin-Amerika. Han har jobbet som rådgiver i NOKUT og ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, med menneskerettighetsspørsmål og har i forbindelse med dette gjort flere feltstudier i Colombia.

Han kan nås på 404 28 452/knut.andreas.lid@caritas.no.

Melding fra Caritas Norge
Foto: Caritas Norge