Kommisjonen for interreligiøs dialog: Aktivitetsplan 2012

Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme har den følgende aktivitetsplan i 2012.

Onsdag 21. mars inviterer kommisjonen sihksamfunnet, hindusamfunnet og buddhistsamfunnet til et fellesmøte. Sted: Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5.

Mandag 23. april forsetter kommisjonen sitt vellykkede prosjekt “besøk hos andre religioner”. Prosjektet startet opp i september 2011 ved besøk i Det mosaiske trossamfunn, synagogen – et meget vellykket besøk. Denne gangen vil vi besøke en muslimsk moske. Koordinator er Ingrid Rosendorf Joys. I løpet av våren vil vi også besøke et buddhistisk tempel. Koordinator her er pastor Nguyen Duc Khiem. Det er plass til 20 personer per besøk – alle er hjertelig velkommen. Mer informasjon følger.   

I mai måned vil biskop Bernt Eidsvig og kommisjonen ha dialogsamtale med Det mosaiske trossamfunn.

I september måned på Litteraturhuset vil kommisjonen, i samarbeid med Frekk Forlag, arrangere et åpent dialogmøte under tittelen ”En pater, en imam og en rabbiner samtaler om det gode liv”. P. Arne Marco Kirsebom, imam Faruk Terzie og rabbiner Joav Melchior er deltagere. Samtaleleder er redaktør i Frekk Forlag, Nicolai Strøm-Olsen. Biskop Bernt Eidsvig åpner møtet. Se nærmere kunngjøring senere.

Vennlig hilsen
May-Lisbeth Myrhaug, leder