Nytt menighetsråd i Halden

Valget til nytt menighetsråd i Halden ble holdt søndag 4. mars, og ga følgende resultat:

Formann: pater Roman Kunkel, OMI

Leder: Kåre Odland

Nestleder: Franz Joseph van Eeden

Sekretær: Beata Harackiewicz

Kasserer: Torill Miriam Larsen

Styremedlem: Francine Batundi

Styremedlem: Lani Fredriksen

Styremedlem: Violetta Leszczynska

(Menighetsrådet vil inntil neste møte (10. mai) fungere som finansråd)

Melding fra St. Peter menighet