St. Paul gymnas: Heidi Terese Vangen ansatt som kontormedarbeider

Heidi Therese VangenHeidi Terese Vangen (f. 1984) ble tilsatt i 40 % stilling som kontormedarbeider ved St. Paul gymnas fra januar 2012. Stillingen vil trappes opp mot full post fra skolestart i august. Heidi har bachelorgrad med bl.a. fagene religionsvitenskap og offentlig administrasjon og er i gang med utdanning innen regnskap.

Hun har tidligere arbeidet bla. som menighetskonsulent i Den norske kirke og kurskoordinator/kontormedarbeider i Landsforbundet mot stoffmisbruk.

Melding fra St. Paul gymnas/Gjermund Høgh
Foto: Gjermund Høgh