Stor interesse for St. Paul gymnas

Det har vært gledelig stor interesse for å søke elevplass ved St. Paul gymnas. Det første katolske gymnaset i Norge starter med 56 elever i VG1 til høsten og har fått 121 søkere ved søknadsfristen 1. mars. Av disse er 37 katolikker eller går nå på en katolsk grunnskole. Disse søkerne er prioritert ved inntak.

Hovedtyngden av søkerne kommer fra Bergen, men skolen har fått søkere fra 4 ulike fylker og 9 ulike kommuner. Det er Hordaland fylkeskommune som administrerer inntaket gjennom systemet www.vigo.no. Elevene vil få melding om inntaket 6. juli med svarfrist 27. juli.

Første skoledag i Hordaland er 20. august. Åpningen av St. Paul gymnas feires samme dag med åpningsmesse med Biskop Bernt Eidsvig.