Ny studie: Gudstroen størst på Filippinene, svakest i Øst-Europa

En internasjonal spørreundersøkelse fra universitetet i Chicago slår fast at "land med høy grad av ateisme som oftest er tidligere sosialiststater og nordvesteuropeiske land".

Studien er basert på innsamlet tallmateriale fra årene 1991, 1998 og 2008. 30 land er inkludert i undersøkelsen, deriblant Norge. 

Respondentene ble blant annet spurt om grader av gudstro, fra "ateisme" til "sterk gudstro", samt tro i livets ulike faser.

Troen på Gud er ifølge studien sterkest i katolske land, med Filippinene blant de høyeste på 94%, og lavest i Vest-Europa. Kun 13% av befolkningen i tidligere Øst-Tyskland bekjenner seg til en gudstro.

- Land med lav grad av ateisme og høy grad av sterk tro er som oftest katolske samfunn, spesielt i utviklingsland pluss USA, Israel og ortodokse Kypros, heter det i rapporten.

- Når det gjelder Polen, ser det ut til at en sterk katolisisme utkonkurrerer sosialismens sekulariserende innvirkning.

I perioden 1991-2008 viser studien at troen på Gud har økt i henholdsvis Israel, Russland og Slovenia. Ti land hadde derimot en jevn nedgang i antall troende (Norge, Australia, Østerrike, Storbritannia, Irland, Nederland, New Zealand, Nord-Irland og Polen).

Respondenter som betegner seg som overbeviste ateister, varierer forøvrig sterkt - fra under 1% på Filippinene til 46% i tidligere Øst-Tyskland. 

I Norge svarte 35,6% at de alltid har trodd på Gud, mens 25,7% tror på en personlig Gud. 25,5% sier de aldri har hatt noen gudstro, mens 15,9% betegner seg som ateister.

Aldersforskjeller

Undersøkelsen har også sett på aldersforskjeller og utvikling av tro over tid. Her fremkommer det at 43% av de som er 68 år eller eldre, var sikre på Guds eksistens. Sammenlignet med personer 27 år eller mindre faller tallet imidlertid til 23%.

- Når vi ser på variablene blant ulike aldersgrupper, skjer den største økningen i gudstro som oftest sted blant de som er 58 år eller eldre. Dette tyder på at det er spesielt sannsynlig at troen på Gud øker blant de eldste gruppene, kanskje som en reaksjon på en økende bevissthet rundt egen dødelighet, sier Tom Smith, en av forskerne til Reuters.

Landene som deltok var Australia, Chile, Danmark, Filippinene, Frankrike, Irland, Israel, Italia, Japan, Kypros, Latvia, Nederland, New Zealand, Nord-Irland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. 

Rapporten kan lastes ned her.