Nye statutter for Pastoralrådet

Et langt arbeid med å revidere Pastoralrådet i OKB (PRO) sine statutter er nå avsluttet, og på vårmøtet 17-18.mars ble disse vedtatt.

Fra høsten starter en ny PRO-periode og dette skal være en prøveperiode for de nye statuttene. Disse statuttene er med på å tydeliggjøre at PRO er biskopens rådgivende organ og sikrer representativitet. Den største forskjellen fra tidligere er at det i hovedsak skal være menighetsrådslederne som sitter i PRO.

På vårmøtet ble det også jobbet med forslag til nytt arbeidsprogram for de neste to årene, i tillegg til at biskopen orienterte om nye hendelser i OKB det siste halvåret. Marte Goksøyr og Liv Kjersti Skjeggestad fra organisasjonen Menneskeverd holdt et spennende foredrag om livsvern, og oppfordret katolikker til å arbeide mer for dette temaet, samt å melde seg inn i Menneskeverd. Spesielt oppfordret de menigheter til å bli partnermenighet med Menneskeverd, slik St. Paul i Bergen er, for at menighetene skal kunne fokusere mer på verdien av livet.

Biskopen uttrykte sin takknemlighet til PRO og det arbeidet de har lagt ned. Det blir spennende å se til høsten hvordan PRO utvikler seg, både i forhold til hvilken tyngde organet får og hvilke saker det nye PRO ønsker å jobbe med.

Melding fra Pastoralrådet v/ sekretær Kristine Gran Martinsen