Tilleggsbind 4 til breviaret foreligger

Tilleggsbind nr. 4 til breviaret for det alminnelige kirkeår (Bind IV) foreligger nå (kr 149, St. Olav forlag). Bindet inneholder lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 21.-27. uke og 21. august-9. oktober i kalenderåret. Dette betyr at fire av de til sammen fem tilleggsbind foreligger. Det siste bindet, nr. 3, er allerede under arbeid.

BLA I BOKEN!

SE HELE SERIEN AV BREVIARBIND OG TILHØRENDE ANTIFONARIER.

I redaksjonens forord heter det om det nye bindet:

Tidebønnene Bind I – III (Studieutgave) har fullstendige tekster til Lesningsgudstjenesten.

For Bind IV (Studieutgave), Det alminnelige kirkeår, er lesninger og responsorier bare skrevet inn for høytider, der de alt var oversatt, ellers er de utelatt. De gis ut i supplementsbøker 1 – 5. Supplementsbøkene inneholder lesninger og responsorier til søn- og ukedager samt kalenderdagene.

Første lesning: bibeltekster; Annen lesning: kirkefadertekster og utdrag av konsiltekstene samt andre utvalgte tekster (fra Paul VIs Liturgia Horarum).

Tidebønnene har alle utskrevet musikk i Antifonarium IV. For lesningenes responsorier begrenser musikken seg til enkle formler. Derved kan korlederen velge formel og angi melodiendring som koret kan gjenta.

Da det ligger et dugnadsarbeid bak oversettelsene, er det ikke alltid enhetlig språkbruk. En god del av tekstene er nyoversettelser fra grunnspråkene, mens andre, som tidligere er blitt oversatt fra moderne språk, bare har fått en til dels grundig språkvask.

Oslo, 2. februar 2012

Redaksjonen

Tilleggsbind nr. 4 til breviaret for det alminnelige kirkeår (Bind IV) foreligger nå (kr 149, St. Olav forlag). Bindet inneholder lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 21.-27. uke og 21. august-9. oktober i kalenderåret. Dette betyr at fire av de til sammen fem tilleggsbind foreligger. Det siste bindet, nr. 3, er allerede under arbeid.

BLA I BOKEN!

SE HELE SERIEN AV BREVIARBIND OG TILHØRENDE ANTIFONARIER.

I redaksjonens forord heter det om det nye bindet:

Tidebønnene Bind I – III (Studieutgave) har fullstendige tekster til Lesningsgudstjenesten.

For Bind IV (Studieutgave), Det alminnelige kirkeår, er lesninger og responsorier bare skrevet inn for høytider, der de alt var oversatt, ellers er de utelatt. De gis ut i supplementsbøker 1 – 5. Supplementsbøkene inneholder lesninger og responsorier til søn- og ukedager samt kalenderdagene.

Første lesning: bibeltekster; Annen lesning: kirkefadertekster og utdrag av konsiltekstene samt andre utvalgte tekster (fra Paul VIs Liturgia Horarum).

Tidebønnene har alle utskrevet musikk i Antifonarium IV. For lesningenes responsorier begrenser musikken seg til enkle formler. Derved kan korlederen velge formel og angi melodiendring som koret kan gjenta.

Da det ligger et dugnadsarbeid bak oversettelsene, er det ikke alltid enhetlig språkbruk. En god del av tekstene er nyoversettelser fra grunnspråkene, mens andre, som tidligere er blitt oversatt fra moderne språk, bare har fått en til dels grundig språkvask.

Oslo, 2. februar 2012

Redaksjonen