Troskongregasjonen gransker Den neokatekumenale vei?

Vatikanet godkjente i januar de liturgiske delene i det kateketiske direktoriet til Den neokatekumenale vei.

Men i følge vatikaneksperten Sandro Magister har paven, i et personlig brev til kardinal William Levada, bedt Troskongregasjonen undersøke om bevegelsens messer bryter med Kirkens liturgiske retningslinjer.  

Magister hevder at en gruppe nedsatt av kardinal Levada møttes i mars for innledende samtaler.

– Alle de uttrykte meningene var kritiske til Den neokatekumenale veis messer, hevder Magister, som skriver at gruppens vurderinger skal evalueres i et plenumsmøte i Troskongregasjonen senere denne måneden.