Bønn for kall 3. mai: picpuspatrene

Torsdag 3. mai er den første torsdagen i måneden. I hele Oslo katolske bispedømme bes på denne dagen om kall til ordenslivet og presteskapet. Det feires kallsmesse i St. Olav domkirke klokken 18.

Ansvarlige for messen er picpuspatrene, og de inviterer også til kirkekaffe etter messen. Det blir en presentasjon av den hellige Damian de Veuster, som tilhørte picpuspatrenes orden.

Velkommen!

 Oversikt over alle kallstorsdager 2012 finnes her.