Broder Hallvard Thomas Hole prestevies 30. juni

Hallvard HoleBroder Hallvard Thomas Hole OFM prestevies lørdag den 30. juni i St. Olav domkirke i Oslo kl. 18.00 av biskop Bernt Eidsvig.

Hjertelig velkommen!

Primiss

Søndag 1. juli feirer p. Hallvard sin Primiss (Første hellige messe) i St. Teresia kirke i Hønefoss kl. 11.00.

Den som deltar i en Primiss (den første Messen en nyviet prest feirer selvstendig) kan, i kraft av det privilegium som er gitt av Den hellige Far, oppnå fullstendig avlat for seg selv eller for en avdød person under vanlige betingelser: man må være i nådens stand (dvs. at alle alvorlige synder er blitt tilgitt i skiftemålets sakrament), man må motta Den hellige kommunion, og be i Pavens intensjoner (etter messen minnes man disse intensjoner i sitt indre og ber «Fader vår» og «Hill deg, Maria»).

Informasjon for prester som ønsker å delta: Det vil ikke være mulighet for koncelebrasjon.

Hjertelig velkommen!