Caritas Infosenter - status etter ni måneder

St. Olav - katolsk kirkeblad 2012-1.jpgCaritas Norges rådsmøte helgen 11.-13. mai, ble deltagerne presentert for ulike sider av Caritas Norges virke i dag. Ett av Caritas' spennende prosjekter er infosenteret for arbeidsinnvandrere, som ligger sentralt i Oslo, i første etasje i bygget der Caritas har sine kontorer (Storgata 38, inngang Hausmannsgate).

Katolsk.no presenterer her rapporten som delegatene på generalforsamlingen fikk utdelt.

Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere fra EØS-landene

Rapport for de første ni måneder (august 2011 – mai 2012)


 1)     Om informasjonssenteret

Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere fra EØS-landene ble offisielt åpnet av Erna Solberg og Hadia Tajik 7. september 2011, men har vært i drift siden 24 august 2011. Informasjonssenteret drives tre dager i uken (tirsdag, torsdag 10.00 – 17.00, onsdag 10.00 – 19.00). Det betjenes av til sammen 2,2 stillingsverk fordelt på fire stillinger, samt tilsvarende antall frivillige fra ulike land. Informasjonen gis på norsk, engelsk, spansk, polsk og litauisk.  

Informasjonssenterets formål er å bidra til at arbeidsinnvandrere på en rask og best mulig måte skal kunne orientere seg om sine reelle muligheter i Norge. Det innebærer blant annet å kjenne til og å bruke servicekontorer som NAV, UDI, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere, bemanningsbyråer, samt sivilsamfunnsorganisasjoner og nasjonale nettverk, basert på den enkeltes situasjon og muligheter.

Det overordnede målet er at innvandrere på en rask og på en god måte skal finne fram i, og bli inkludert i det norske samfunnet, eller på bakgrunn av realitetsorienteringen de mottar om arbeids- og boligmarkedet i Oslo og Norge beslutter at deres muligheter i Norge tilser at de ganske raskt bør returnere til hjemlandet. 

2)     Etter ni måneders virksomhet ser brukergruppen slik ut:

Informasjonssenteret hadde høsten 2011 i gjennomsnitt 20 arbeidsinnvandrere hver åpningsdag, nå i midten av mai er besøkstallet økt til gjennomsnittelig 40 hver dag. Brukerne kommer fra følgende land:

·         Spansk- og italiensktalende gruppe: utgjør 40%. 

·         Polsktalende: 20%

·         Litauiske gruppe: 5%

·         Andre land: 35% (Hellas, Romania, Bulgaria, Ukraina, samt land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, med flere)

Kjønnsfordelingen er 10% kvinner og 90% menn. Om lag to tredjedeler har vært i Norge fra noen få dager til åtte uker. Den andre tredjedelen har vært i Norge opptil flere år. Noen har opprinnelsesland utenfor Europa og har muslimsk bakgrunn.  

Arbeidsinnvandrernes behov omfatter informasjon og veiledning om regler og servicesystemer innenfor områder som arbeids- og boligmarked, helse og sosialordninger, norskkurs, nasjonale nettverk, samt norske kulturtilbud. Mange av de som besøker informasjonssenteret, uttrykker at serviceapparatene som det offentlige stiller til disposisjon for arbeidsinnvandrere, ikke tilfredsstiller deres behov i tilstrekkelig grad.

 3)     En av seks rådes til å returnere

Om lag én av seks har så mangelfulle språkkunnskaper, kombinert med dårlig økonomi, og/eller i tillegg en faglig bakgrunn som ikke er spesielt etterspurt på arbeidsmarkedet. Disse rådes til å reise tilbake til hjemlandet etter å ha innhentet informasjon om den norske virkeligheten og områdd seg, for eventuelt å komme tilbake til Norge med et bedre planlagt arbeidsinnvandrerprosjekt.

 4)     Boforhold

Om lag én av seks har ikke egnet bosted. Disse sover på følgende vis: Oslo S, i biler, telt og enkle skjul i skogen, bor ulovlig på anleggsplasser, leier rom hos utleirer som ”overbefolker” leiligheten/huset, med opptil 30 personer på 100 m2, sover nærmet på skift, vanlig leie er 2000 – 3000 kr pr måned. Dette gjelder både den spansk- og polsktalende gruppen.

De i gruppen som ganske nylig har kommet til Norge, og som har egnet bosted, bor på de billigste hotellene, hos bekjente eller har lyktes å leie en ordinær hybel.

 5)     Nærmere om områdene som det søkes informasjon på er:

·         Arbeid; hva NAV er, om NAV Eures servicetilbud, om bemanningsbyråer, hva D-nummer er og hvordan det kan fås, om Arbeidstilsynet, om Juss-Buss, JURK  og arbeidskontrakter.

·         Oppholdstillatelse/familiegjenforening, hjelp til elektronisk registrering og timeavtale med UDI.

·         Råd i saker om sosial dumping og menneskehandel.

·         Helse – og sosialtjenester, hvor søke hjelp.

·         Hvordan skaffe bolig (kort- og langsiktig), hjelp til utforming av annonser, husleiekontrakter

·         Norskopplæring (gratis og betalingskurs)

·         Nettverk – å bli kjent med nordmenn og sin egen nasjonale gruppe.

·         Kulturtilbud i Oslo

·         CV-utforming

·         Hjelp til å forstå og fylle ut offentlige skjemaer

·         Bruk av PC og internett til jobb- og boligmarkedsorientering og registreringer.

6)     Samarbeid med offentlige instanser og sivilsamfunnsorganisasjoner

Informasjonssenteret samarbeider med NAV (distriktskontorer i Oslo og NAV Eures) gjennom kvartalsvise møter, med Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (et serviceorgan for de som har en arbeidsavtale), Arbeidstilsynet, Frelsesarmeen, Oslo Folkehjelp, Oslo Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Juss-Buss, JURK, med flere. Informasjonssenteret samarbeider også med Den polske klubben, Spansktalende gruppe og avisen Utrop.

7)     Behov for Caritas infossenter for arbeidsinnvandrere

Et høyt besøkstallet hver åpningsdag viser at det er et omfattende behov for korrekt informasjon på de områdene som informasjonssenteret orienterer om. Det at de gis mulighet til en samtale, som i gjennomsnitt varer i overkant av en halv time, betyr for mange at de raskere får et utgangspunkt til å starte sitt innvandringsprosjekt på en målrettet og realistisk måte, eller tidelig velger å returnere til hjemlandet.  

En del arbeidsinnvandrere blir sendt på en unødvendig runddans mellom offentlige kontorer/instanser, med feil eller feiloppfattet informasjon om hvordan de kan gå fram. De fleste mangler informasjon om helt grunnleggende forhold, som gjør at de kaster bort både tid og penger ved å bo unødige uker på hotell i Oslo.

En effekt av informasjonssenterets veiledningsvirksomhet er at brukerne oppsøker offentlige instanser på et mer korrekt grunnlag. På denne måte belastes offentlige instanser ikke med unødvendige henvendelser.

Prognosene over behovet som Norge har for arbeidsinnvandrere de kommende par årene tilsier at det trengs mange innvandrere (Statistisk Sentralbyrå) til Norge. Mange av disse finner veien hit på egenhånd og ikke i regi av bemanningsbyråer. Mange kommer til Caritas infosenter fordi de kjenner Caritas fra sitt hjemland. Andre som besøker senteret har en ikke-kristen kulturbakgrunn.

De som kommer til informasjonssenteret opplever at de blir mottatt på en respektfull måte og gir uttrykk for at de har stor nytte av tilbudet. 

11.5. 2012

Bernt I. Gulbrandsen

prosjektansvarlig