St. Martin kirke på Mortensrud trenger flere faste givere

St. Hallvard menighet i Oslo kjøpte i august 2011 en tomt på Mortensrud på ca. 8,2 mål. Her skal nye St. Martin kirke bygges.

Menigheten på Oslos østkant betalte selv for tomten, men er helt avhengig av økonomiske bidrag for at prosjektet skal kunne lykkes. I det siste nummeret av Hallvardsvaka leser vi om prosjektets finansielle status:

Vi har nå den gleden å fortelle at regnskapet pr 31. mars viser at det så langt var kommet inn kr 531.165 til formålet. Det tilsvarer ca 1,8% av forventede byggekostnader på 30 millioner. Det er altså langt igjen, og vi håper at dere fortsetter å støtte formålet.

Menigheten oppfordrer derfor flere til å følge eksempelet til de rundt 70 personene som har blitt faste bidragsytere.

St. Martin kirke var opprinnelig planlagt med opptil 500 sitteplasser, men grunnet kommunens parkeringsnormer – som krever minst en parkeringsplass pr. tiende sitteplass – kan antall sitteplasser bli ytterligere redusert til 400, med 200 tilhørende ståplasser. Dette fordi Byantikvaren ikke godkjenner så mange som 50 parkeringsplasser på tomten, opplyser sogneprest i St Hallvard kirke, p. Sigurd Markussen, til katolsk.no.

St. Martin menighet skal dekke de sørøstlige deler av Oslo, sydlige Akershus, Ski, Ås, Oppegård og Enebakk. Dette er områder i sterk utvikling, med et betydelig antall katolikker.

Byggekostnadene ventes å ligge på rundt 30 millioner kroner.