Henrik von Achen valgt inn i Caritas' styre

Styret i Caritas Norge skal i henhold til vedtektene bestå av styreleder og fire medlemmer, som alle velges for fire år. Ett av styrets medlemmer er geistlig. P. Sigurd Markussen ble på rådsmøtet i 2011 valgt som geistlig medlem for fire år. Han vil oppholde seg utenlands fra 1. august 2012 til 31. juli 2014 og må fratre styret i perioden. På Caritas Norges rådsmøte i nå helgen ble han derfor innvilget permisjon fra styrevervet, og det ble holdt suppleringsvalg på geistlig styremedlem. Søndag 13. mai ble diakon Henrik von Achen, Bergen, valgt som geistlig styremedlem i stiftelsen for perioden Markussen har permisjon fra vervet.