Innføringskurs i Det annet vatikankonsil

KATOLSK AKADEMI

Innføringskurs  i Det annet vatikankonsil

Høsten 2012 og våren 2013

Mariagården, Akerveien 16, Oslo

Pave Benedikt XVI har utropt et “Troens År” som åpnes torsdag 11. oktober i hele verden, og også i Oslo. Troens år markerer at det er 50 år siden åpningen av Det annet vatikankonsil og 20 år siden utgivelsen av Den Katolske Kirkes katekisme i 1992. Paven skriver i forbindelse med utropingen av trosåret at katekismen er en av de aller viktigste fruktene av Det annet vatikankonsil, og han oppfordrer de troende til å fordype seg i både katekismen og i konsilets dokumenter.

På denne bakgrunn vil Katolsk Akademi i Oslo katolske bispedømme arrangere et innføringskurs i Det annet vatikankonsils dokumenter – hvor lesning av konsildokumentene kan bli både en fornyelse og fordypelse i vårt trosliv.

LAST NED PROGRAMMET I PDF.

Foredragsholdere er  blant Norges fremste på området:

Biskop dr.theol Gerhard Schwenzer SS.CC

Dominikanersøster dr.theol. Professor Else-Britt Nilsen OP.

Sogneprest Lic. Theol. Arne Marco Kirsebom SS.CC.

Master i teologi og doktorgradsstipendiat i teologi  Maria Junttila Sammut

Master i teologi og kirkehistorie, dr. i liturgihistorie Ole Martin Stamnestrø

Høsten 2012

 

Torsdag 27. september kl.18.30­–20.30

Om kirken

Konstitusjonen om Kirken

Dekretet om økumenikken

Dekretet om de orientalske katolske kirker

Ved biskop dr. theol. Gerhard Schwenzer SS.CC

 

Torsdag 25. oktober 18.30­–20.30

Guds Folk

Dekretet om biskopenes pastorale tjeneste

Dekretet om prestenes liv og tjeneste

Dekretet om legfolkets apostolat

Dekretet om ordenslivets fornyelse

Ved pater og sogneprest Arne Marco Kirsebom SS.CC

 

Torsdag 15. november kl. 18.30­–20.30

Konstitutionen om Guds åpenbaring

Ved master i teologi og doktorgradsstipendiat i teologi  Maria Junttila Sammut

 

Torsdag 6. desember. Kl. 18.30­–20.30

Om Kirkens bønn

Konstitusjonen om liturgien

Ved master i kirkehistorie og dr.theol i liturgihistorie Ole-Martin Stamnestrø

 

Våren  2013

Torsdag 24. januar kl. 18.30­–20.30

Kirken, verden og misjonen

Konstitusjonen om Kirken i verden av i dag

Dekretet om misjonsvirksomheten

Ved dominikanersøster dr. theol. professor  Else-Britt Nilsen OP

 

Torsdag 28. februar kl. 18.30­–20.30

Forholdet til andre religioner og religionsfriheten

Erklæringen om Kirken og de ikke-kristne religioner

Erklæringen om religionsfriheten

Ved pater og sogneprest Arne Marco Kirsebom SS.CC

Torsdag 14. mars kl  18.30­–20.30

Implementeringen av Konsilets bestemmelser  i Norge

Ved dominikanersøster dr. theol. professor Else- Britt Nilsen OP

 

Forslag til litteratur:

 

Det Andet Vatikankoncil. Anskarstiftelsens Forlag. København 1997

John Wilhelm Gran: Det annet vatikankonsil: oppbrudd og fornyelse. St. Olav forlag. Oslo 2001

P. Fredrik Hansen. Det andre Vatikankonsil. Serie med artikkler fra Broen/St.Olav. Deles ut som samlet hefte.

 

Studieavgift: kr. 250,- pr. semester.

Påmelding: Akademi@katolsk.no – merkes Vatikankonsilet.

 

Kursansvarlig: Magister May-Lisbeth Myrhaug. Mobil 951 33 480

Katolsk Akademi