Mannheim: Tyske biskoper forarget over diskusjon om kvinnelige diakoner

Mannheim, 18.5.2012 (KI/KAP) - På Deutsche Katholikentag i Mannheim sørger diskusjonen om kvinnelige diakoner for forargete kommentarer fra biskoper.

«Presteembetet og diakonatet kommer ikke til å være for kvinner – dette har pave Johannes Paul II slått fast», sa erkebiskop Ludwig Schick av Bamberg torsdag kveld i Mannheim. Enda hardere reagerer biskop Franz-Josef Overbeck av Essen: «Johannes Paul II har tydelig sagt at Kirken ikke har noen fullmakt til å tillate kvinner i presteembetet. I denne sammenheng må med sikkerhet diakonat for kvinner også ses», sa han til Rheinischen Post. Det ville være «lite nyttig» å på nytt ta opp dette temaet i Mannheim etter initiativ fra Zentralkomite der deutschen Katholiken (ZdK).

Biskop Overbeck ville heller vie seg til spørsmål og problemer som kan løses nå. Erkebiskop Schick er tilhenger av mer innflytelse for kvinner i Kirken, og han henviser til bestrebelser på å ansette kvinner på avdelingsledernivå, noe som ville være svært viktig. Han spør seg også ofte «om ikke tjenesten til en ordenssøster eller en kvinnelig barnehagebestyrer har mye større betydning for Guds rike enn det som en sogneprest gjør».

En engasjert kritiker av kvinnediakonatet, biskop Gerhard Ludwig Müller av Regensburg, var ikke til stede på Katholikentag på fredag, ettersom han var i Praha for å delta i feiringen av kardinal Miloslav Vlks åttiårsdag. Müller er den tyske bispekonferansens ansvarlige for økumenikk.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)