Nytt menighetsråd i Fredrikstad

St. Birgitta menighet i Fredrikstad avholdte den 12. mai valg på nytt menighetsråd.

Som medlemmer ble disse valgt: Geir Olav Stamnes, Conchita Torrejas, Anne Grete Leguina og Hans Jørgen Smith.

Som varamedlemmer ble Thanh Trieu og Martin Freiberger valgt.

Sognepresten utnevnte to medlemmer til menighetsrådet. Disse er: István Tálos og Jerzy Mitwicki.

For ungdommen møter Birgitta Vøllo.

På konstituerende møte ble Anne Grethe Leguina valgt som leder, og István Tálos som sekretær.

Melding fra St. Birgitta menighet

av Mats Tande publisert 26.05.2012, sist endret 29.05.2012 - 11:53