Nytt menighetsråd i Harstad

St. Sunniva kirkes menighet i Harstad valgte den 29. april nytt menighetsråd.

Valgte medlemmer ble:
Ruth Dybwik Michelsen (Fauskevåg)
Casimera "Mimi" Bacor Fosli (Harstad)

Det nyvalgte menighetsrådet konstituerte seg den 18. mai, og valgte Per Storø som ny leder.