Oskar Braatens skuespill UNGEN på Lunden kloster

2. Pinsedag - mandag 28. mai 2012, kl 16.00 i Lunden Kloster

Det er 100 år siden UNGEN ble oppført i Oslo, det gode borgerskap reagerte dengang på et miljø på siden av sine egne gode liv. Det foregikk på Sagene, der Braaten vokste opp, men vi kan godt tenke oss at problemstillingen er aktuell også idag, her i vårt eget område.

Det holdes kollekt til inntekt for Lunden kloster. Etter forestillingen er det kirkekaffe, fulgt av Vesper.

Alle er hjertelig velkommen!

Økern parkteater og

søstrene på Lunden