Planlagte menighetsvisitaser i OKB i 2013

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo planlegger følgende menighetsvisitaser i 2013:

St. Hallvard, Oslo: 13-14. januar
St. Johannes Døperen, Sandefjord: 3.-4. mars
Valdres kapelldistrikt: 15.-16. juni
St. Laurentius, Drammen: 25. august
St. Gudmund, Jessheim: 13. oktober
St. Frans, Larvik: tidspunkt ikke fastsatt

Bispedømmets menigheter visiteres minst én gang i løpet av en femårsperiode. Retningslinjene for visitaser kan leses her.