St. Sunniva skole: Utnevnelse av ekstraordinære kommunionsutdelere

Den 26. mars har biskop Bernt Eidsvig Can Reg. av Oslo gjenutnevnt Cordula Kilfitt Norheim til ekstraordinær kommunionsutdeler ved St. Sunniva skole i Oslo. Utnevnelsen gjelder for tre år fra samme dato.

Den 26. mars har biskop Eidsvig utnevnt Christiane Fürst, Kirsten Guldhaug, Karin Macé og Camilla Marie Miller til ekstraordinære kommunionsutdelere ved St. Sunniva skole. Utnevnelsen gjelder for tre år fra samme dato.