Kristiansand: Siste nytt om byggeprosjektet

Byggeprosjektet i St. Ansgar menighet i Kristiansand består av to deler: Ombyggingen av den gamle prestegården ("KIGA") til et moderne menighetssenter og utvidelse av kirkerommet. KIGA skulle etter planen ha vært ferdig i mai, men prosessen ble forsinket og fordyret da råte i bygget gjorde at man måtte støpe nye betonggulv mellom etasjene. I siste nummer av menighetsbladet gir sogneprest Frode Eikenes følgende oppdatering.

  Betongarbeid KIGA 2012
Støpearbeider.
Det at gulvene mellom etasjene blir i betong, fordyrer byggingen, men gir
bedre brannsikkerhet.

Som alle kan se, er byggearbeidene godt i gang i KIGA. Utover våren har det store arbeidet med betongstøping tatt mye tid. Men nå er det ferdig, og helt nye etasjeskiller samt alle betongtrappene er nå ferdigstøpt. Flere la sikkert merke til gravingen utenfor i Kongensgate. Det var fjernvarmerørene som ble ført inn i kjelleren på KIGA. Ventilasjonsanlegget (maskinen) er nå på plass, og luftkanalene legges nå rundt i bygget.

Dessverre tar KIGA arbeidene lengre tid enn de opprinnelige planene la opp til. Dette skyldes arbeidene med etasjeskiller i betong, noe som ikke var med i den opprinnelige planen. I følge den nye fremdriftsplanen vil det meste av arbeidet være ferdig i slutten av august. Så følger justeringer og tilpassninger. Det må også avklares om noe kan gjøres på dugnad. Offisiell overleveringsdato er satt til 25. oktober.

Arbeidene med kirken kan begynne så snart vi kan ta KIGA i bruk. Forhåpentlig kan dette skje en gang i september.

Prosjektets økonomi

Her kommer en enkel oversikt over hva byggefondet har fått inn og betalt ut så langt

Kenneth Hausvik fra PK legger betong i den nye inngangen.


Kenneth Hausvik fra PK
legger betong i den nye inngangen.

Den første overføring til PK entreprenør ble betalt 19. april i år. I det utbetalingene begynte var det ca 5 millioner kroner på byggefondets konto.

19.4. betalte vi 3,125 millioner, 18. 5. betalte vi 1, 875 millioner. Til sammen har vi altså betalt 5 millioner. Vi skal betale månedlig fremover, alt i alt ca 8 millioner til (for KIGA).

Siden april har den vietnamesiske gruppen i menigheten overført 1, 3 millioner, som de har spart opp gjennom flere år. Vi har dessuten fått 200.000 i en ekstrabevilgning fra bispedømmet. Gaver via avtalegiro for første kvartal gav 111.052. Sparebøssen i kirken gav 14.000 da den ble tømt i april. En enkeltoverføring på 20.000 kom også inn.

Dermed er det fortsatt over 1 million på byggekontoen, og byggelånet er ikke åpnet enda. Til den neste regningen fra PK må nok lånet tas i bruk. Men vi har spart mye renter på å vente så lenge. Tusen takk til alle som har bidratt så langt!

p. Frode Eikenes

foto: p. Michael Duong Duy Nguyen


Støping av guld KIGA 2012

Ombyggingen av KIGA er den dyreste delen av prosjektet i Kristiansand, men også utvidelsen av kirkerommet koster. Bidrag kan også settes inn på menighetens byggekonto.

av Heidi Øyma publisert 12.06.2012, sist endret 11.12.2018 - 09:45