Lunden kloster renoverer taket

Fra lunden.katolsk.no:

Idag, 12.juni 2012 begynte håndverkerne neste trinnet i vårt renoveringsprosjekt - nemlig renovering av taket.  For det første er det en del av kapelltaket som må legges om: isolering, lekter, skiferplatene festes på nytt og evtl. erstattes mm.

Deretter står hele taket over klostergangen og kjøkkenfløyen for tur - der må all takpapp fornyes! 

Disse takreparasjonene kommer til å koste ganske mye - og derfor ber vi dere om hjelp.
Vi er takknemlige om dere, kjære venner, kunne fortsette å støtte oss med finansielle bidrag.


Takrutbedringene er et ledd i Lunden klosters omfattende renoveringsprosjekt. Det første trinnet omfattet drenering, forsterkning og isolering av bygningens grunnmurer.