Paven oppretter australsk ordinariat for tidligere anglikanere

Pave Benedikt XVI har opprettet et personalordinariat i Australia for tidligere anglikanere: Our Lady of the Southern Cross.

Harry Entwistle
Fr. Harry Entwistle og pave Benedikt XVI.

Samtidig utnevnte paven fr. Harry Entwistle til "ordinarie", dvs. leder, for den nye kirkelige strukturen.

Et ordinariat har en kirkelig jurisdiksjon som ligner et bispedømmes, men er ikke territorialt bundet.

Fr. Entwistle er tidligere biskop i TAC (Traditional Anglican Communion), som brøt med Den anglikanske kirke i 1991 grunnet striden rundt ordinasjon av kvinnelige prester.

– Pave Benedikt har gjort det helt klart at enhet mellom kristne ikke oppnås gjennom enighet om den minste fellesnevner, og de som trer inn i et ordinariat slutter seg til Den katolske kirkes katekisme som det autoritative uttrykk for den katolske tro, sier Entwistle, som ble ordinert til prestetjeneste i Den katolske kirke under en seremoni i katedralen St. Mary's i Perth, den 15. juni.

72-årige Entwistle får nå ansvaret for ordinariatets implementering over hele Australia, men kan ikke bispevies i Den katolske kirke siden han er gift.

Dette er det tredje personalordinariat som opprettes i kjølvannet av pave Benedikts apostoliske konstitusjon Anglicanorum coetibus fra 2009. Konstitusjonen åpnet for at anglikanske biskoper, prester og legfolk kan oppnå full kommunion med Den katolske kirke, og samtidig beholder anglikanske skikker og liturgi som er i samsvar med katolsk tradisjon.